Texels enige Strandhotel op de buitenste duinenrij van De Koog!

Privacy

Strandhotel Noordzee B.V., gevestigd aan de badweg 200, 1796 AA De Koog, 

Restaurant Noordzee B.V., gevestigd aan de badweg 200, 1796 AA De Koog, 

Noordzee OG B.V., gevestigd aan de badweg 200, 1796 AA De Koog, 

WEKO B.V., gevestigd aan de badweg 200, 1796 AA De Koog, 

Hierna samen te normen Noordzee, is verantwoordelijk voor de verwerking van de (persoons)gegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Gegevens die wij verwerken 

Noordzee verwerkt (persoons)gegevens omdat u een reguliere of potentiële gast van ons bent en u zelf deze gegevens aan ons (heeft) verstrekt. 

Hieronder vindt u een overzicht van de (persoons)gegevens die wij verwerken: · Voor- en achternaam · Adres, postcode en woonplaats · Telefoonnummers · E-mailadres · Overige (persoons)gegevens die u actief aan ons verstrekt in correspondentie, telefonisch of door een boeking of aanvraag op onze website te maken. 

Verwerken van (persoons)gegevens 

Noordzee verwerkt uw gegevens voor de volgende doeleinden: · Het behandelen van boekingen, facturen en betalingen 

· Het maken van een historie van uw verblijf 

Bewaren van gegevens 

Noordzee bewaart uw (persoons)gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om bovengenoemde doelen te realiseren. Noordzee hanteert de wettelijke bewaartermijnen voor de (persoons)gegevens. 

Gegevens delen met derden 

Noordzee verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. 

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Het recht bestaat uw (persoons)gegevens in te zien, te corrigeren of indien dit wettelijk is toegestaan te verwijderen. 

Verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van (persoons)gegevens of verzoek tot intrekking van vooraf bepaalde toestemming of bezwaar op de verwerking van (persoons)gegevens kan worden gestuurd naar info@noordzee.nu. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door de juiste persoon is verricht, vragen wij een kopie van een geldig identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), documentnummer en Burgerservicenummer (BSN) onherkenbaar, dit ter bescherming van de privacy. Noordzee reageert zo snel mogelijk op uw verzoek. 

Noordzee wilt er tevens op wijzen dat de mogelijkheid bestaat om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/ 

Beveiligen van persoonsgegevens 

Noordzee neemt de bescherming van (persoons)gegevens serieus en heeft passende maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als de indruk bestaat dat gegevens onvoldoende beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met ons op via info@noordzee.nu. Noordzee heeft diverse maatregelen genomen om (persoons)gegevens te beveiligen, onder andere door · Beveiligingssoftware, zoals het gebruik van een virusscanner en een firewall; · De website verstuurt gegevens via een beveiligde internetverbinding (voorzien van SSL-certificaat). Dit is waarneembaar door ‘https’ en het hangslot-icoon in de adresbalk; · Beveiliging van het ERP-systeem d.m.v. rollen op basis van functies binnen de organisatie en hiërarchie. 

In geval van een data- of beveiligingslek zal Noordzee de belanghebbende daarover informeren. Ook zal Noordzee het data- of beveiligingslek conform AVG melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Websitecookies 

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Noordzee gebruikt op haar websites zowel functionele als analytische cookies. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bepaalde voorkeursinstellingen. Ook kan Noordzee hiermee haar website optimaliseren. De analytische cookies maken geen inbreuk op de privacy. Afmelden voor cookies is mogelijk door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderd worden. Het is mogelijk indien cookies niet geaccepteerd worden, dat er geen gebruik gemaakt kan worden van de mogelijke diensten middels de website. 

Google Analytics 

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van uw IP-adres, overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten van America. Google gebruikt deze informatie om bij te houden oe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerkt. Wij hebben hier geen enkele invloed op. 

Plaats van opslag 

Persoonsgegevens staan op de servers van Noordzee, welke in Nederland zijn gevestigd. We verwerking van reserveringen vind plaats via het programma Bookzo, welke op Texel gevestigd is. We verwerking van onze facturen en aanbetalingen vind plaats via 

ons boekhoudprogramma SnelStart, welke op Texel gevestigd is. De websites van Noordzee worden in Nederland gehost door ZilteZaken en Antagonist. 

Wijzigingen van het privacy statement 

Noordzee behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Het verdient daarom aanbeveling om dit privacy statement geregeld te raadplegen. 

Heeft u naar aanleiding van deze privacyverklaring nog vragen, of wilt u meer informatie, stel uw vraag dan via info@noordzee.nu.